logo Żuravit

Kobiety polecają
kobietom

opakowania wariantów Żuravit
opakowanie Żuravit forte
Kup teraz

Suplement diety żUravit® FORTE oprócz wysoko skoncentrowanego ekstraktu CYSTICRAN® 40 z owoców żurawiny wielkoowocowej, standaryzowanego na zawartość proantocyjanidyn (PAC), zawiera dwuskładnikową komponentę moczopędną z ekstraktów z liścia pokrzywy i ziela skrzypu polnego.

Liść pokrzywy Urtica dioica:

 • wspiera proces prawidłowego funkcjonowania układu moczowego
 • nasila diurezę, przez co zwiększa wydalanie wody

Ziele skrzypu Equisetum arvense:

 • wspiera funkcje wydalnicze nerek
 • Zalecane spożycie:

  1 kapsułka raz dziennie.

 • skład

  1 kapsułka zawiera:
  1,15 mg ekstraktu CYSTICRAN® 40 z owoców żurawiny wielkoowocowej, 100 mg ekstraktu z liścia pokrzywy oraz 72 mg ekstraktu z ziela skrzypu polnego.

 • opakowanie

  60 kapsułek

opakowanie Żuravit junior
Kup teraz

Suplement diety żUravit® JUNIOR plus oprócz ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej [25:1] i koncentratu soku z owoców żurawiny zawiera także ekstrakt z ziela pokrzywy [20:1], który wspomaga funkcje wydalnicze układu moczowego i nerek przyczyniając się tym samym do prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych oraz witaminy B6 i B12, wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

 • sposób użycia

  Dzieci powyżej 3. roku życia:
  5 ml produktu 1 raz dziennie.

  Dorośli:
  5 ml produktu 1-2 razy dziennie.

 • skład

  1 łyżeczka (5 ml) zawiera:
  220 mg skoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej [25:1]i 144 mg koncentratu sokuz owoców żurawiny, co odpowiada 6670 mg owocu żurawiny oraz 80 mg ekstraktu z ziela pokrzywy [20:1], co odpowiada 1600 mg ziela pokrzywy.

 • opakowanie

  Butelka 100 ml z miarką

opakowanie Żuravit
Kup teraz

żUravit®, suplement diety, to produkt w formie wygodnych kapsułek miękkich, który zawiera precyzyjnie dobrany składnik – wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej [25:1] standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC).

żUravit® dostępny jako pełen miesięczny program oraz ekonomiczny program 2-miesięczny (przy dawkowaniu 1x1).

 • sposób użycia

  Przez pierwsze 3 dni:
  1 kapsułka 3 razy dziennie.

  Następne dni:
  1 kapsułka 1 raz dziennie.

 • skład

  1 kapsułka zawiera:
  220 mg skoncentrowanego ekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej (25:1), co odpowiada 5500 mg owocu żurawiny.

 • opakowanie

  36 kapsułek, 60 kapsułek

opakowanie Żuravit
Kup teraz

OPAKOWANIE PROMOCYJNE* 60 + 40 kapsułek GRATIS!

żUravit®, suplement diety, to produkt w formie wygodnych kapsułek miękkich, który zawiera precyzyjnie dobrany składnik – wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej [25:1] standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC).

 • sposób użycia

  Przez pierwsze 3 dni:
  1 kapsułka 3 razy dziennie.

  Następne dni:
  1 kapsułka 1 raz dziennie.

 • skład

  1 kapsułka zawiera:
  220 mg skoncentrowanegoekstraktu z owoców żurawiny wielkoowocowej (25:1), co odpowiada 5500 mg owocu żurawiny.

 • opakowanie

  Opakowanie promocyjne*
  60+40 kapsułek gratis

  *Oferta limitowana do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje

Producent

Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
www.polpharma.pl

 • Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

 • Produkt nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

 • Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

opakowania wariantów Żuravit

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej z dopiskiem nazwy brandu w polu odbiorcy lub elektronicznie − na adres e-mail: sylwia.ducal@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 364 61 00.
 3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.zuravit.pl/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  • ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Kapitałowej Polpharma (w tym Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza), dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 • Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
 • Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Skontaktuj się z nami

Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.

(biuro w Warszawie)
ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa
tel. +48 22 364 61 00
fax +48 22 364 61 02
www.polpharma.pl